ติดต่อเรา

Contact US

We need every HELP we can get! We can not pay you any saleries but THE LOVE of the ANIMALS in need you will recieve will fill your HEART more then any money can.

If you NEED HELP or want to SUPPORT us with donations, or honorary work get in CONTACT with us.

"Animal Welfare Koh Chang"

Mo Herbier
+66 61 480 1644

สวัสดิภาพสัตว์
Koh Chang, Klong Son- 23170 Trat/Thailand

info@animalvoicekohchang.com

บริจาคผ่านเพย์พาล

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

If you want to VISIT us and SUPPORT our work, come along. If you have any questions about the situation for ANIMALS in KOH CHANG do not hesitate to ask us.

Animal Welfare Koh chang