อาสาสมัคร

Give LOVE

As a VOLUNTEER in our HELP POINT, you go to the HAND of our animals rights activists and help them manage everyday life with INJURED and SICK DOGS. You go for walks with dogs, socialize them and, after CONSULTATION, do everyday tasks that arise. You’re not too posh to kneel in the DIRT from time to time, help clean the place and are a TEAM PLAYER, you have a good sense of humor and LOVE animals. These are the REQUIREMENTS to become part of our TEAM.

พวกเขาต้องการคุณ

As a volunteer of our Help Point you need a private HEALTH and ACCIDENT insureance. Also good would be an international driving licence for bikes. 

Feedbacks From our Volunteers

They need your care!

บริจาคผ่านเพย์พาล

The strays of Koh Chang need your help

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Call us+66 0966521830
เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบคุณ

คุณต้องเป็นผู้ที่รักและมีจิตใจเมตตาต่อสัตว์ คุณจะย้อนมองและพบว่าในช่วงเวลาที่คุณเข้ามาเป็นอาสาสมัครนั้นจะช่วยเติมเต็มหัวใจคุณเพราะสัตว์เหล่านี้จะมอบความรักและประสบการณ์อื่นๆให้มากกว่าที่คุณคิด

We ask you to respect that the Help Point is a drug & alcohol free place

No-drugs